Lista functiilor contractuale potrivit prevederilor art.33 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, la data de 01.03.2021

Posted in Secretariat on Mar 30, 2021.