Orar

Clasele P-IV    Clasele V-VIII   


Orarul LUNCĂ - BLĂGEȘTI

Clasele I-IV    Clasele V-VIII   


Prezentare

Școala numarul 3

Școala Iordache Cantacuzino

Portfolio Item 5

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 7

Lorem Ipsum Dolor Sit

Sala de clasă

Una din cele 27 de săli de clasă

Sala de clasă

Una din cele 27 de săli de clasă

Sala de clasă

Una din cele 27 de săli de clasă

Sala de clasă

Una din cele 27 de săli de clasă

Sala de clasă

Una din cele 27 de săli de clasă

Biblioteca

O bibliotecă cu peste 20000 volume

Laborator

pentru abilități practice

Laborator

pentru abilități practice

VIZIUNEA ȘCOLII

Succesul integrării în societate a tinerilor constă în capacitatea şcolii de a-i ajuta în dezvoltarea individuală prin conştientizarea unor atitudini şi aptitudini, formarea unor capacităţi care să-i responzabilizeze pentru a se integra în dezvoltarea viitoare a societatii. Şcoala implică în actul educaţional toţi factorii – elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate locală. Împreună se preocupă de asigurarea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, într-un mediu propice, prin programe educaţionale competitive şi un personal educaţional cu competenţe ridicate.

MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala contemporană, văzută în dinamica societăţii actuale, este cea care nu doar transmite noţiunile acumulate în sferele culturii ci le şi urmăreşte aplicabilitatea. Şcoala este mediul social în care se educă toleranţa şi se realizează accesul egal şi sporit al tuturor participanţilor la educaţie. Educaţia se încadrează în anumite standarde educaţionale, asigurarea calităţii acesteia fiind o condiţie esenţială. Aceasta se realizează prin dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a culturii educaţionale, antrenând resursele umane care s-au adaptat reformelor educaţionale, asimilandu-le şi aplicându-le în procesul educaţional. Se accentuează astfel asigurarea educaţiei de bază şi formarea iniţială minimă prin componente care permit adaptarea factorilor educaţionali la cerinţele transformărilor sociale.Climatul în care îşi desfăşoară activitatea factorii implicaţi în educarea generaţiilor tinere din Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

Management

Simion Daniela

Director

Director Adjunct

Simion Daniela

Presedinta

Activităţi educative

Din perspectiva rolului pe care Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” şi l-a asumat faţă de proprii săi elevi, activităţile educative şcolare şi extraşcolare se află pe acelaşi palier cu educaţia formală în ceea ce priveşte contribuţia la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil şi la creşterea şanselor sale de succes social. Prin activităţile derulate la nivelul colectivelor de elevi şi al şcolii, am asigurat un cadru de transfer al competenţelor dobândite în alte contexte educaţionale şi corelarea componentelor cognitivă şi comportamentală din diferitele etape de „creştere” ale elevului. Direcţiile principale în care s-au încadrat obiectivele activităţilor educative şcolare şi extraşcolare au urmărit:

Asigurarea egalităţii de şansă şi promovarea incluziunii sociale

Implicarea copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice (dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului)

Promovarea cooperării

 

Flexibilitatea programelor, astfel încât acestea să se plieze pe nevoile individuale ale copiilor

Utilizarea potenţialului oferit de acest tip de activităţi ca mijloc complementar de integrare şi participare activă a copiilor în comunitate

Catedre

„Şcoala trebuie să urmărească tot timpul că tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă”
Albert Einstein

Limba și Literatura Romană

Vârlan Corina, prof. gr. I, specializarea română-franceză, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Creţu Andreea, specializarea română-engleza.

Vasiliu Brânduşa Mirela, prof. gr. I, specializarea română-franceză.

Limbi moderne

Spataru Henriette Mihaela, prof. gr. II, specializarea geografie-franceză, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Hariga Monica Ionela, specializarea română-franceză.

Simion Daniela, prof. gr. I, specializarea română-engleză.

Jitariu Alina Elena, prof. debutant, specializarea română-engleză.

Lăbuşcă Mihaela, prof. gr. I, specializarea geografie-engleză.

Matematică

Spiridon Ana Marioara, prof. gr. I, specializarea matematica-fizică, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Conţu Valentin, prof. gr. I, specializarea matematică-fizică.

Zaharia Ana Mihaela, prof. gr. I, specializarea matematică.

Giurgică Marta Corina, prof. gr. I, specializarea matematică.

 

 

Ştiinţe

Ștefănescu Liliana, prof. gr. I, specializarea biologie, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020.

Hirean Liliana, prof. gr. I, specializarea fizică.

Vîntur Cornelia, prof. gr. I, specializarea chimie-fizică.

Ioniţă Dana, prof. gr. I, specializarea informatică.

Cărăbuş Vasilica Gabriela, prof. gr. I, specializarea biologie.

Arte

Niţă Laura Elena, specializarea muzică, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Pricop Anca Mihaela, prof. gr. I, specializarea desen.

Condurache Ioan, prof. gr. I, specializarea educaţie tehnologică.

 

 

 

 

 

Educaţie fizică

Rotaru Cătălina Elena, specializarea educaţie fizică, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Petrescu Ştefan Dumitru, prof. gr. II,specializarea educaţie fizică.

Dumitru Ioan Cătălin, prof. debutant,specializarea educaţie fizică.

 

 

 

 

 

Om şi societate

Ungureanu Marinela Nicoleta , prof. gr. II, specializarea religie-romană, responsabil catedră în anul școlar 2019/2020

Zanet Elena, prof. gr. I, specializarea istorie.

Mocăniţa Ionuţ, specializarea istorie.

Radu Claudia Simona, prof. prof. gr. II, specializarea psihologie.

Bucan-Nicola Mihaela, specializarea educatie socială.

Blînda Mirela, prof. gr. I specializarea geografie.

Apopei Daniela, specializarea religie.

Sohorianu Petronela, specializarea religie evanghelică.

Cătău Mihai, prof. debutant, specializarea religie catolică.

Învăţământ primar

Bîrgăoanu Claudia , prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar, responsabil catedră 0-II în anul școlar 2019/2020

Olariu Dorina, prof. gr. I, specializarea învățător.

Pintilie Lidia Laura, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Catîru Paula, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Rotaru Angela, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Ciobanu Mihaela, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Apostol Gabriela, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Bălhuc Tereza Evelina, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Tănase Mihaela Draga, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Condurachi Daniela, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Miron Petru, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Cramariuc Lidia, prof. gr. I, specializarea învățător,

Novac Mirela , prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar, responsabil catedră III-IV în anul școlar 2019/2020

Nour Eugenia, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Bălteanu Maricica, specializarea prof. învățământ primar,

Străchinaru Laura Elena, prof. gr. II, specializarea prof. învățământ primar,

Drăguşanu Maria, prof. gr. I, specializarea prof. învățământ primar,

Grupă grădiniţă mixtă

Puiu Maria, prof. gr. I, specializarea educator.

Competențe Cheie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

1

Limbi Străine

2

Literatură

3

Culturalitate

4

Educație Antreprenoriala

5

Educație Civică

6

Dezvoltare Personală

7

Competențe Digitale

8

Competențe STEM

Consiliere Psihopedagogică

„Tăria minţii vine prin exerciţiu şi nu prin repaos.”
Alexander Pope

CE ESTE CONSILIEREA?

Consilierea este o discuţie în cadrul căreia sarcina consilierului este:

- să ajute persoana sau grupul care cere ajutorul;
- să aplice noi strategii comportamentale (să se comporte cât mai natural în orice situaţie fie ea şi stresantă);
- să pună în primul rând accent pe ceea ce ştie să facă şi pe ceea ce îi place elevului;
- să evite situaţiile şi grupurile de risc ce ar putea avea efecte negative asupra persoanei (situaţii de risc: fumat, absenteism, fuga de acasă, abandon şcolar).

Consilierul şcolar este un profesor, pregătit special să te asculte, să te ajute să-ţi rezolvi problemele, să te înţeleagă, să te sprijine emoţional în tot ceea ce faci. El nu are dreptul să fie influenţat de rezultatele tale şcolare.

Cui se adresează consilierea?

Elevilor
Părinţilor
Cadrelor didactice

Cum procedez ca să merg şi eu la consiliere?

Înainte de a începe consilierea trebuie să te programezi. O poţi face astfel:
direct la cabinet, în pauze;
vorbesti cu consilierul la cancelarie, tot in pauze.

Ce se intamplă la o şedinta de consiliere?

Discutăm în mod deschis pentru a încerca rezolvarea problemei împreună.
Căutăm şi stabilim adevaratele probleme.
Identificăm alternativele şi soluţiile care să micşoreze sau să elimine starea de nemulţumire sau de suferinţă.
Alegem cea mai bună decizie.

Profesor psiholog: RADU CLAUDIA-SIMONA

Rezultate 2019-2020Promovabilitate Evaluare Nationala

Olimpici

Concursuri Județene

Concursuri Regionale

Concursuri Naționale

Concursuri Internaționale

Informații

Rata vaccinare 11 noiembrie 2021

Potrivit datelor centralizate la nivelul istituției, cuprinzând și structurile,rata de vaccinare a angajatilor la data de 11 noiembrie 2021

Scoala Gimnaziala Iordache Cantacuzino Pascani = 68,65%

Structura Scoala Gimnaziala Lunca = 73,33%

Structura Scoala Gimnaziala Blagesti = 68,16%

Citește

INFORMARE

Privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale "Iordache Cantacuzino" Pașcani la 31.10.2021 Citește

Ziua Europeană a Sportului Școlar 2021

European School Sport Day

Evenimentul este un proiect Erasmus + care face parte din promovarea #BEACTIVE- European Week of Sport a Comisiei Europene fiind coordonat de Hungarian School Sport Federation. La nivel național coordonarea aparține Asociației Județene Sportul pentru Toți Suceava. Citește

Contact

Şcoala Gimnazială "Iordache Cantacuzino"
Str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 19
Pascani, Iasi
România, 705200
Tel: (+40) 0232 761 800